Yamasee

GDPR
X
Yamasee.eu använder sig inte av
några uppgifter som går att spåra
tillbaka till användaren efter att
denne har lämnat sidorna.
YAMASEE & WAWE's

Färger & Mönster

Färgvarianter godkända med certifikatstatus på utställning.

MöNSTRADE MED & UTAN SILVER (INHIBITOR)

Bärnstensfärgade ögon föredras på alla varianter utom silver.
Gröna ögon föredras på svartsilvermönstrade & blåsilvermönstrade.

Tigre
Svarttigre, n 23
Blåtigre, a 23
Rödtigre, d 23
Cremetigre, e 23
Svartsilvertigre, ns 23
Blåsilvertigre, as 23
Rödsilvertigre, ds 23
Cremesilvertigre, es 23
Svartsköldpaddstigre, f 23
Blåsköldpaddstigre, g 23
Svartsilversköldpaddstigre, fs 23
Blåsilversköldpaddstigre, gs 23
Spotted
Svartspotted, n 24
Blåspotted, a 24
Rödspotted, d 24
Cremespotted, e 24
Svartssilverpotted, ns 24
Blåssilverpotted, as 24
Rödsilverpotted, ds 24
Cremespotted, es 24
Svartsköldpaddsspotted, f 24
Blåsköldpaddsspotted, g 24
Svartsilversköldpaddspotted, fs 24
Blåsilversköldpaddsspotted, gs 24
Tabby
Svarttabby, n 22
Blåtabby, a 22
Rödtabby, d 22
Cremetabby, e 22
Svartsilvertabby, ns 22
Blåsilvertabby, as 22
Rödsilvertabby, ds 22
Cremesilvertabby, es 22
Svartsköldpaddstabby, f 22
Blåsköldpaddstabby, g 22
Svartsilversköldpaddstabby, fs 22
Blåsilversköldpaddstabby, gs 22

Solida & Smoke

Bärnstensfärgade ögon föredras på solida varianter utan silver.
Gröna ögon föredras på svart & blå smoke.

Svart, n
Svartsmoke, ns
Röd, d
Rödsmoke, ds
Sköldpadd, f
Sköldpaddsmoke, fs
Blå, a
Blåsmoke, as
Creme, e
Cremesmoke, es
Blåsköldpadd, g
Blåsköldpaddssmoke, gs

VIT

Utan färgpigment i pälsen.

Anlagen för vita och vitfläckiga färgvarianter på katt har många
likheter eftersom det rör sig om samma fysiologiska fenomen.
http://home.earthlink.net/ ~featherland off/white.html

ÖGONFÄRGER

w 61
Vit, mörkt blåögd
w 62
Vit, bärnstensögd
w 63
Vit, odd eyed (udda ögon)
Ett bärnsten och ett mörkblått öga
w 64
Vit, grönögd

VITFLäCKSVARIANTER

Van, Harlekin och Bicolour är de tre godkända vitfläcksvarianterna.
De är alltid solida (utan tydligt synligt mönster, non-agouti) och utan silver.
Färgerna är svart, blått, rött, creme, svartsköldpadd eller blåsköldpadd.
ögonfärgerna är de samma som på de vita men skrivs inte ut då alla tävlar efter kroppsfärg.

VAN (EMS 01)

Två färgfält i ansiktet separerade av en vit bläs.
En färgfläck som startar på gumpen och går ut till svansspetsen.
Tre små irreguljärt placerade färgfält på benen och/eller kroppen tolereras.
Bringan och magen skall vara vita. Vita öron med rosa insida är önskvärt.
Inget vitt i de färgade fälten.

VAN MED FÖR LITEN MÄNGD FÄRG (EMS 01)

Dessa kan inte förväntas få titlar på utställning men är normalt bra för att öka mängden vitt på bicolour och harlekin.

Två höggradigt vitfläckiga katter kan i sällsynta fall få vit avkomma.
De är då vanligen genetiskt höggradigt vitfläckiga.

Erfarenheter i avel ger vid handen att det är svårare att få tillbaks korrekt van mönster
om katten saknar färg på svansen än om den saknar färg i pannan/huvudet.

I sällsynta fall kan kan vita katter ha kvar sin färgkordinator (hörselfläck)
och ser vanligen ut som van med för mycket vitt som vuxna.

HARLEKIN (EMS 02)

De färgade partierna skall täcka mellan 25 - 50 %
av kroppsytan och omges av vitt.
Inget vitt hår i de färgade partierna.

BICOLOR & TRICOLOUR (EMS 03)

Mellan 50-75% färgade partier och resten vitt, som är tydligt åtskilda och harmoniskt placerade.
Det måste vara vit i ansiktet, på benen, bringan och magen.
En vit bläs i ansiktet är önskvärd. Inga vita hår i de färgade partierna.

FöR LITE VITT (EMS x 09)

Vit bläs, vit medaljong, vitt bröst, vit mage, vitt på tassarna och liknande med högst 25 % vitt .
Varianten är inte godkänd för utställning och inte lyckad vare sig i vitfläckavel eller varianter utan vitt.

öGONFäRGER På VITFLäCKAR

Rena och jämna ögonfärger utan ringar

Van ** 01 Mörkblå, EMS 61
Van med för lite färg ** 01 Orange, EMS 62
Harlekin ** 02 Odd eyed, EMS 63
Bicolour & Tricolour ** 03 Grön, EMS 64
För lite vitt för en bicolour (Tuxedo/Calico) x ** 09 Blå och oddeyed ovanligt

Europeiskt Korthår / Europen

Kan med största säkerhet anses vara en egen ras, vilket är mycket ovanligt för raskatterna. Rasen härstammar med i stort sett från katter som kom hit från 400-talet varit i solerade i de Nordiska länderna. Före andra värlsdkrigets slut var det högst ovanligt att katter av annan rastyp kom till våra länder och blandade sig med de inhemska populationerna.
Den först registerade Europen inom de klubbar som senare bildade SVERAK registrerades som "Svensk Huskatt". Honan Ujan född 1940 var den först registrerade katten. Hon lever kvar genom sina ättlingar i några linjer än idag.

Det finns ingen anledning att godkänna fler varianter än de som redan finns inom FIFe eftersom dessa inte skulle se ut som Europeér. Egenskaper som inte hör hemma i rasen är: långhår, hårlöshet, lockig päls, tickning, colourpoint, choklad, lila, kanel, fawn, tipped, shaded, shell, och golden.

Smoke, solida (non-agouti) silverkatter och agoutivarianterna tigré, tabby och spotted med vitt oavsett mängd har inte champion status men är godkända för avel och registreras som, EUR x **.
Totalt finns 112 godkända färgvarianter om man räknar med ögonfärgerna (se ovan under respektive färg).

** kattens pälsfärg.
XKH ** Ej godkänd korthårsras.
XLH ** Ej godkänd långhårsras.

Vi skall bibehålla Europen fri från:
Utparning på andra raser.
Rasbundna sjukdomar, defekter och andra blodgrupper än A.

 

Det är i FIFe från 2014.01.01 förbjudet att para två helvita katter med varandra inom alla raser.