Yamasee

GDPR
X
Yamasee.eu använder sig inte av
några uppgifter som går att spåra
tillbaka till användaren efter att
denne har lämnat sidorna.
YAMASEE & WAWE's

VÅRA KATTERS TESTRESULTAT & GENETISK PROFILER

Genetiska profilen är här angiven i förhållande till kattens fenotyp (utseende) samt vad man kan utläsa av stamtavlan och avkomman

Kattens namn

Testresultat

Fenotyp

Yamasee Yatzy Bear Running
EUR d 02 * 2015 12 31

Blodgrupp A/A
FIV/FeLV negativ, HCM/ RCM & PKD normal 2023
DNA testad 2023 utan anmärknng

aa BB CC dd EE ii L- OY Ss ww

Leon Rozmar* BG

Blodgrupp Ab
HCM/ RCM & PKD negativ 2022

 

Yamasee Yatzy Hia Sunbeam

EUR g 01 *2007 01 02

 

aa BB CC dd EE ii L- Oo SS ww

Yamasee Yatzy S-u Hiawatha

EUR e 03

 

aa BB CC dd EE ii L- OY Ss ww

Yamasee Yatzy A6CY Röde Orm

EUR d [d 24] 2008 - 2015

Blodgrupp A

FIV/ FeLV neg augusti 2009

aa BB CC Dd EE W- ii L- OY ss ww

Yamasee Epsilon Toste

EUR e 24

1996 01 27 - 2008 09

Blodgrupp A

FIV/ FeLV flera test OK

Aa BB CC dd EE ii L- T- OY ss ww

Zan Antar Darti, EST

EUR n

Blodgrupp A

FIV/ FeLV neg

aa BB CC Dd EE ii L-tb- oo ss ww

Yamasee My B Lilla My
EUR g

 

aa BB CC EE ii L- Oo ss ww

Yamasee My A Audhumla

EUR f 23

 

A- BB CC Dd EE ii L- Oo ss ww

DK Rothe's Desirée

EUR f 23

 

Aa BB CC Dd EE ii L- Oo ss ww

FI*Untuvan Sumu-usva

EUR a
1998 06 03- 2015 09

Blodgrupp A

All FIV/FeLV tests neg

aa BB CC dd EE ii L- T- oo ss ww

Yamasee Theta B Clementine

EUE x f 03 24

Blodgrupp A

All FIV/FeLV tests neg

Aa BB CC D- EE ii L- Oo Ss ww

Wawe's Theta B4A Agapetos

EUR e 01

 

A- BB CC dd EE Ii L- tbtb- OY S- ww

Oline av Buerlia (N)

EUR w 62

 

A- BB CC D- EE ii L-tbtb Oo S- Ww

Wawe's Kappa B2A Julius Caesar

EUR ns 22

Blodgrupp A

FIV/FeLV tests neg, nov 2010

Aa BB CC Dd EE Ii L- tbtb oo ss ww

Yamasee Lambda B Brambleclaw

EUR n 22

 

A- BB CC D- EE ii L- tbtb oo ss ww

DK Langhuset's Sindre

EUR f 24

 

A- BB CC Dd EE ii L- Oo ss ww

Yamasee MX L Darling Duchess

MAN f 03 51

 

aa BB CC dd EE ii Ll Oo Ss ww

Yamasee MX P Chica

MAN e 03 53

Blodgrupp A

FIV/FeLV tests neg, 2012

aa BB CC dd EE ii L- OO Ss ww

(N) Ruvang's Prinsesse Eris

MAN n 03 51

Blodgrupp A

FIV/FeLV tests neg, 2012

aa BB CC Dd EE ii L-oo Ss ww

Yamasee MX S Fortuna

MAN f 53

 

aa BB CC D- EE ii Oo ss ww

Yamasee MX S Snowball

MAN f 09 54

 

aa BB CC D- EE ii L-Oo Ss ww

DK Rothe's Olympia
EUR e 01

 

aa BB CC dd EE ii L- OO S- ww

(N) Ruvang's Dag
MAN n 03 53

 

aa BB CC ii Ll oo Ss ww

Fred Rosmar*BG
CYM n 03 54

 

aa BB CC ii LL oo Ss ww

Hristina Rosmar*BG
MAN f 52

Blodgrupp A

FIV/FeLV tests neg, september 2015

aa BB CC ii L- OY SS ww

Zenith Rosmar*BG
MAN d [MAN d 24] 53

 

aa BB CC ii L-oo ss ww

FIN*Belagian Vithory

EUR n *2009-09-30

Blodgrupp A

FIV/Felv neg, mars 2010

aa BB Dd EE ii L- oo ss ww

NOVISGODKÄNDA KATTER

Cicely, EUR f 03

DNA tester
finns ännu inte tillgängliga

aa BB Dd EE ii L- Oo Ss ww

Bilbo, EUR e
Äg Leena Axelsson

aa BB dd EE L- OY ss ww

Yatzy
EUR f 09 24

Aa BB Dd EE L- Oo Ss ww

Yannis
EUR x n 01 21
(21 = ej specifierbart mönster)

Aa BB Dd EE Ii tbtb L- Ss ww

Mikkel
EUR n 24
Äg Charlotte Jennsjö

 

DNA test på gång
med tillstånd av ägaren

Wiola
XSH d 02 (XSH d 02 22)

Ansöka om kontrollavel och novisgodkännande på gång

DNA test på gång

DK ROTHE's KATTERI

DK Rothe's Jacobine

EUR d 24 *2010-02-22

 

A- BB Dd E- W- ii L- OO ss ww

DK Rothe's Isodora Rødkælk

EUR f 23, *2009-05-21

HCM neg, mars 2013

A- BB Dd E- W- ii L- Oo ss ww

Aemilia av Buerlia (N)

EUR d 02 *2007-07-31

Blodgrupp A

FIV/FeLV neg, 2010 04

aa BB Dd E- ii L- T- OO SS ww